göre

gönder|mek

<< ETü könger- düzeltmek, yöneltmek ETü köni düz +(g)Ar-

gönen|mek

<< OTü könen- nimete kavuşmak, sevinmek ETü köni düz, doğru, sağ +(g)An-

gönül

<< ETü köŋül göğüs, [mec.] yürek ≈ ETü kög sada, avaz, şarkı

gönye

Yun gōniá 1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti << EYun gōnía γωνία za.a. HAvr *ǵónu- diz, çene

gör|mek

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-

göre

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
biliglig bilig bérdi biligin köre [bilgili bilgisine göre bilgi verdi] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
tengrining iarχlikine kore karangi dir [tanrının aydınlığına göre/oranla karanlıktır]

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A

 gör-

Bu maddeye gönderenler: görece


13.12.2015
görece

TTü göre +çA2

görenek

TTü gör- +AnAk

görev

TTü iş gör- +Av

görgü

TTü gör- +gU

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk