gömlek

gökçe

Türkiye Türkçesi gök sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

göl

Eski Türkçe köl "göl, su birikintisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça kōl "çukur, batak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 213)

gölet

Türkiye Türkçesi göle- "su birikmek, gölleşmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi göl sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

gölge

Eski Türkçe kölige "gölge" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köli- "gölgelenmek, kararmak" fiilinden Eski Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

göm|mek

Eski Türkçe köm- "gömmek" fiilinden evrilmiştir.

gömlek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
köŋlek: al-ḳamīṣ [gömlek]

Köken

Eski Türkçe köŋlek "göğüslük, gömlek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köŋül "göğüs" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gönül maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

gömlekçi


10.03.2015
gömü

Türkiye Türkçesi göm- fiilinden +I(g) ekiyle türetilmiştir.

gömüt

Türkiye Türkçesi göm- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

gön

Eski Türkçe kön "işlenmemiş deri" sözcüğünden evrilmiştir.

gönder

Yeni Yunanca kontárion κοντάριον z "küçük mızrak, kargı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kontós κοντός z "direk, sırık, kargı, mızrak" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca kentéō κεντέω z "saplamak" fiilinden türetilmiştir.

gönder|mek

Eski Türkçe könger- "düzeltmek, yöneltmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köni "düz" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.