göm|mek

gök

Eski Türkçe kȫk "gökyüzü, mavi" sözcüğünden evrilmiştir.

gökçe

Türkiye Türkçesi gök sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

göl

Eski Türkçe köl "göl, su birikintisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça kōl "çukur, batak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 213)

gölet

Türkiye Türkçesi göle- "su birikmek, gölleşmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi göl sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

gölge

Eski Türkçe kölige "gölge" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köli- "gölgelenmek, kararmak" fiilinden Eski Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

göm|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ölügni kömdi [[ölüyü gömdü]] (...) ölüg kölidi [[ölü gömüldü]], ol ölügni kölitti [[ölüyü gömdürttü]]

Köken

Eski Türkçe köm- "gömmek" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

gömdürmek, gömük, gömülmek

Bu maddeye gönderenler

ebegümeci, gömü, gömüt


29.11.2020
gömlek

Eski Türkçe köŋlek "göğüslük, gömlek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köŋül "göğüs" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

gömü

Türkiye Türkçesi göm- fiilinden +I(g) ekiyle türetilmiştir.

gömüt

Türkiye Türkçesi göm- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

gön

Eski Türkçe kön "işlenmemiş deri" sözcüğünden evrilmiştir.

gönder

Yeni Yunanca kontárion κοντάριον z "küçük mızrak, kargı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kontós κοντός z "direk, sırık, kargı, mızrak" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca kentéō κεντέω z "saplamak" fiilinden türetilmiştir.