göm|mek

gök

<< ETü kȫk gökyüzü, mavi

gökçe

TTü gök +çA

göl

<< ETü köl göl, su birikintisi ≈ OFa kōl çukur, batak (Kaynak: D-M sf. 213)

gölet

TTü göle- su birikmek, gölleşmek +Ut TTü göl +(g)A-

gölge

<< ETü kölige gölge ETü köli- gölgelenmek, kararmak +gA

göm|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ölügni kömdi [[ölüyü gömdü]] (...) ölüg kölidi [[ölü gömüldü]], ol ölügni kölitti [[ölüyü gömdürttü]]

<< ETü köm- gömmek

Benzer sözcükler: gömdürmek, gömük, gömülmek

Bu maddeye gönderenler: ebegümeci, gömü, gömüt


29.11.2020
gömlek

<< ETü köŋlek göğüslük, gömlek ETü köŋül göğüs +Ak

gömü

TTü göm- +I(g)

gömüt

TTü göm- +Ut

gön

<< ETü kön işlenmemiş deri

gönder

Yun kontárion κοντάριον z [küç.] küçük mızrak, kargı EYun kontós κοντός zdirek, sırık, kargı, mızrak +arion EYun kentéō κεντέω zsaplamak