göl

göğem

TTü gök

göğer|mek

ETü kȫk gök, mavi, yeşil +(g)Ar-

göğüs

<< ETü kögüz ses ve nefes aygıtı, göğüs ≈ ETü kög avaz, şarkı

gök

<< ETü kȫk gökyüzü, mavi

gökçe

TTü gök +çA

göl

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
anı yaynıp türgi yargun költe bozdumuz [onu dağıtıp Tirgi Yargun gölünde bozduk]

<< ETü köl göl, su birikintisi ≈ OFa kōl çukur, batak (Kaynak: D-M sf. 213)

Benzer sözcükler: gölemek, göllenmek

Bu maddeye gönderenler: gölet


14.11.2019
gölet

TTü göle- su birikmek, gölleşmek +Ut TTü göl +(g)A-

gölge

<< ETü kölige gölge ETü köli- gölgelenmek, kararmak +gA

göm|mek

<< ETü köm- gömmek

gömlek

<< ETü köŋlek göğüslük, gömlek ETü köŋül göğüs +Ak

gömü

TTü göm- +I(g)