göğel

göğel

"alaca yeşil renk" [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
göğel/gövel ördek: yeşil başlı ördek

TTü gök açık mavi veya yeşil renk +Il2

 gök


30.06.2019
gök

<< ETü kȫk gökyüzü, mavi