göğüs

göçmen

<< TTü göçmel muhacir TTü göç-

gödelek

≈ TTü güdük kısa ve kalın +AlAk

göğel

TTü gök açık mavi veya yeşil renk +Il2

göğem

TTü gök

göğer|mek

ETü kȫk gök, mavi, yeşil +(g)Ar-

göğüs

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
kögüzi kara ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kögüz: aṣ-ṣadr (...) kögsi ara [[göğsü içinde]] TTü: göğüslük "(at veya insan için) göğüs siperi" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gögüslik: Pectorale & antilena. TTü: göğüslemek [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
göğüslemek: Karşı gelmek, redd, defˁ, mukabele etmek.

<< ETü kögüz ses ve nefes aygıtı, göğüs ≈ ETü kög avaz, şarkı

Not: Karş. Moğ kökün/köken, ETü/Çağ kökrek (a.a.).

Benzer sözcükler: göğüs germek, göğüslemek, göğüslenmek, göğüsletmek, tavukgöğsü

Bu maddeye gönderenler: gönül (gömlek), kükre-


10.03.2015
gök

<< ETü kȫk gökyüzü, mavi

gökçe

TTü gök +çA

göl

<< ETü köl göl, su birikintisi ≈ OFa kōl çukur, batak (Kaynak: D-M sf. 213)

gölet

TTü göle- su birikmek, gölleşmek +Ut TTü göl +(g)A-

gölge

<< ETü kölige gölge ETü köli- gölgelenmek, kararmak +gA