göçebe

gotik

Fr gothique barbarca, ilkel [15. yy], geç Ortaçağ sanatına ait [19. yy] öz Goth Got, eski bir Cermen kavmi +ic°

goygoy

onom velvele

göbek

<< OTü köbek göbek, (mec.) merkez ≈ ETü kindik a.a.

göç

<< ETü kȫç taşınma, taşınan yük <? ETü *kö- +Iş

göç|mek

<< ETü köç- kalkıp gitmek, taşınmak ETü köt- kaldırmak +Iş-

göçebe

TTü: göçer oba [ anon., Hamzanâme, y. 1400]
yedi bin göçer oba idi hepsi müslimān göçer evlü [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
Yurtdan yurda konup göçer olan tāife-i insānīye denir ki göçer evlü tāˁbir olunur; Türkmānlar ulus taˁbīr ederler. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
göçebe: Göçer evli, göç oba çadırı, yörük çadırları. Göçebe halkı: konar göçer bedevî olanlar.

<< TTü göçer oba/göçer evlü göçücü yörük topluluğu, göçer halkı

 göç, oba

Not: İkinci hecede /ç/ sesi etkisiyle sesli incelmesi görülür.

Benzer sözcükler: göçebeleşmek


25.05.2015
göçmen

<< TTü göçmel muhacir TTü göç-

gödelek

≈ TTü güdük kısa ve kalın +AlAk

göğel

TTü gök açık mavi veya yeşil renk +Il2

göğem

TTü gök

göğer|mek

ETü kȫk gök, mavi, yeşil +(g)Ar-