göç

goril

Fr gorille Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun YLat gorilla a.a. (İlk kullanım: 1847 Thomas Savage, İng. doğabilimci.) EYun gorílla γορίλλα zEskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı

goşizm

Fr gauchisme aşırı solculuk Fr gauche 1. yamuk, bozuk, 2. sol +ism° Fr gauchir bozulmak, yamulmak, (doğru yoldan) sapmak Ger *wankjan sapmak

gotik

Fr gothique barbarca, ilkel [15. yy], geç Ortaçağ sanatına ait [19. yy] öz Goth Got, eski bir Cermen kavmi +ic°

goygoy

onom velvele

göbek

<< OTü köbek göbek, (mec.) merkez ≈ ETü kindik a.a.

göç

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
köçin öŋdün ıḏsa éter uz kişi [göçünü/yükünü önden gönderse insan akıllılık eder]

<< ETü kȫç taşınma, taşınan yük <? ETü *kö- +Iş

 göç-

Benzer sözcükler: beyin göçü, kaçgöç

Bu maddeye gönderenler: göçebe


24.12.2015
göç|mek

<< ETü köç- kalkıp gitmek, taşınmak ETü köt- kaldırmak +Iş-

göçebe

<< TTü göçer oba/göçer evlü göçücü yörük topluluğu, göçer halkı

göçmen

<< TTü göçmel muhacir TTü göç-

gödelek

≈ TTü güdük kısa ve kalın +AlAk

göğel

TTü gök açık mavi veya yeşil renk +Il2