gâvur

gâvur

[ Sultan Veled, Divan, 1391]
ol ay yüzüŋi gördüm, gevr gözüŋe sordum [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Ki ˁiṣyān deŋizinde ger ġarḳ ola / gevrden müselmāna ne farḳ ola. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gāur, gāvur pro gebr, vel potius pro kāfir [gebr'den veya belki kâfir'den]. Infidelis.

Fa gabr گبر z1. Zerdüşt dinine mensup, ateşperest, 2. Müslüman olmayan, kâfir

Not: Türkçe kullanımda kâfir sözcüğü ile birleşmiştir.

Benzer sözcükler: gâvur eziyeti, gebr


14.09.2017
kâfir

Ar kāfir كافر z [#kfr fāˁil fa.] dinsiz <? Ar kafara كفر zörttü, inkâr etti