furya

fundamentalizm

İng fundamentalism köktencilik İng fundamental temele ilişkin, kökten +ism° Lat fundamentum temel, esas, dayanak +al° Lat fundare temellendirmek, temel atmak +ment°

fungisit

İng fungicide mantar öldüren

fungus

Lat fungus mantar

furgon

Fr fourgon eşya ve hayvan taşımaya mahsus dar uzun araba veya vagon << OLat furicō

furkan

Ar furḳān فرقان z [#frḳ fuˁlān msd.] ayırma?, doğruyu yanlıştan ayırma? selamet, bir kitap adı Aram pūrḳān פּוּקׇן z [#prḳ] selamet, kurtuluş, azatlık bedeli Aram pəraḳ ayırmak, çözmek, kurtarmak

furya

"balık akını" [ Vahid Moran, Türkçe-İngilizce Sözlük, 1945]
"herhangi bir şeyin aşırı bolluğu" [ Cumhuriyet - gazete, 1954]
yapı furyası, ilân furyası, iddia ve tekzib furyası, çarşaf furyası

İt furia kudurma, çılgınlık, gazap << Lat furia a.a. Lat furere gazaba gelmek, aklı başından gitmek

Not: İng fury, furor "kudurma, çılgınlık" Latinceden alıntıdır. • Balıkçılık terimi olarak Türkçede 20. yy'dan eski olması gerekir. Ancak 1945'ten eski yazılı kayıt bulunamadı.


06.08.2017
fuşya

YLat fuchsia bir süs çiçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk öz Leonhard Fuchs Alman botanikçi (ö. 1566)

futa

Ar/Fa fūṭa فوطه zpeştemal

futbol

İng football ayaktopu § İng foot ayak İng ball top (Fr balle top )

fuzuli

Ar fuḍūlī فضولى z [nsb.] haddini aşan, fazlalık, gereksiz şey Ar fuḍūl فضول z [#fḍl msd.] lüzümsuz, artık, fazla şey veya söz

fücceten

Ar fucāˀatan فجأتاً z [zrf.] birdenbire, aniden Ar facāˀa(t) فجاءة z [#fcA faˁāla(t) mr.] aniden gelen şey, basma, baskın +an