furkan

funda1

Yun fúnda φούντα zpüskül, tepelik, sorguç, (kabarık şey), çalı Yun fúndonō φούντωνω zsık ve girift şekilde büyümek, dal budak sarmak Lat fundere, fus- 1. dökmek, saçmak, dağıtmak, 2. (bitki) bolca üretmek, dal budak sarmak

funda2

İt fonda! dibe! (emir) İt fondare diplemek, dibe atmak, dibi bulmak İt fondo dip << Lat fundus a.a.

fundamentalizm

İng fundamentalism köktencilik İng fundamental temele ilişkin, kökten +ism° Lat fundamentum temel, esas, dayanak +al° Lat fundare temellendirmek, temel atmak +ment°

fungus

Lat fungus mantar

furgon

Fr fourgon eşya ve hayvan taşımaya mahsus dar uzun araba veya vagon << OLat furicō

furkan

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
furḳānġa çıkarup yarlıkladı [selamete çıkarıp ödüllendirdi]

Ar furḳān فرقان z [#frḳ fuˁlān msd.] ayırma?, doğruyu yanlıştan ayırma? selamet, bir kitap adı Aram pūrḳān פּוּקׇן z [#prḳ] selamet, kurtuluş, azatlık bedeli Aram pəraḳ ayırmak, çözmek, kurtarmak

 fark

Not: Kuran'da kullanılan sözcüğün anlamı muğlaktır ve Arap tefsircileri tarafından çok çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Fraenkel sf. 23 ve Jeffery sf. 225-229 sözcüğü ayrıntılı olarak tartışır. Aramice için Jastrow sf. 1148: "redemption money; redemption, delivery". • Erm purg փուրկ ve prgil փրկիլ "selamet, dini anlamda kurtuluş" ve prgiç փրկիչ "kurtarıcı, İsa" sözcükleri Süryaniceden alınmıştır. Eth fərḳān "kurtuluş, selamet", Habeş kilise terminolojisinin büyük kısmı gibi Süryanice kökenlidir. • Aramice kökenli olan burχan sözcüğü Budist Uygurlarda "Buddha" anlamında kullanılırdı.

Benzer sözcükler: furkancılar


22.02.2020
furya

İt furia kudurma, çılgınlık, gazap << Lat furia a.a. Lat furere gazaba gelmek, aklı başından gitmek

fuşya

YLat fuchsia bir süs çiçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk öz Leonhard Fuchs Alman botanikçi (ö. 1566)

futa

Ar/Fa fūṭa فوطه zpeştemal

futbol

İng football ayaktopu § İng foot ayak İng ball top (Fr balle top )

fuzuli

Ar fuḍūlī فضولى z [nsb.] haddini aşan, fazlalık, gereksiz şey Ar fuḍūl فضول z [#fḍl msd.] lüzümsuz, artık, fazla şey veya söz