fuga1

frustrasyon

Fransızca ve İngilizce frustration "boşa çıkma, hayal kırıklığına uğrama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frustratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frustrari "boşa çıkarmak" sözcüğünden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince frustra "boşuna" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

fuar

Fransızca foire "panayır, fuar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince feria "festival, yortu, bayram" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince aynı anlama gelen fesia sözcüğünden evrilmiştir.

fuaye

Fransızca foyer "1. ocak, aile ocağı, 2. tiyatroda sigara içme salonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince focarium "ocaklık, ocak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

fuckbuddy

İngilizce fuck-buddy "duygusal bağlılık olmaksızın düzenli cinsel ilişkiye girilen partner" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fuck "cinsel ilişki" ve İngilizce buddy "arkadaş" sözcüklerinin bileşiğidir.

fueloil

İngilizce fuel oil "«yakıt yağı», kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt" deyiminden alıntıdır. (NOT: İngilizce deyim İngilizce fuel "yakıt" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen fouaille sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince focalia "«ocaklık», a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünün nötr çoğuludur. ) İngilizce oil "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen oleum sözcüğünden alıntıdır. )

fuga1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"seramik karoların arasına doldurulan yapıştırıcı madde" [ Milliyet - gazete, 2000]
tamir harçları, seramik yapıştırıcıları ve fugaları

Köken

Almanca Fuge "eklem, derz" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca fügen "eklemek, uydurmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fōgjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂ḱ- (*pāḱ-) "direk dikmek, sabit kılmak" kökünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için pakt maddesine bakınız.


15.11.2019
fuga2
fuhuş

Arapça fḥş kökünden gelen fuḥş فُحْش z "ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥuşa فَحُشَ z "azdı, azgın ve aşırı idi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

fujer

Fransızca fougère "eğreltiotu" sözcüğünden alıntıdır.

fukara

Arapça fḳr kökünden gelen fuḳarāˀ فقراء z "yoksullar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḳīr فقير z "yoksul" sözcüğünün fuˁalā vezninde çoğuludur.

ful1

İngilizce full "dolu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *full- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pl̥h₁-nó-s (*plē-nó-s) "dolu, çok" biçiminden evrilmiştir.