fuckbuddy

frozen

İngilizce frozen "donmuş, dondurulmuş" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce freeze "donmak, dondurmak" fiilinden türetilmiştir.

fruktoz

Fransızca fructose "meyve şekeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fructus "meyve, verim, mahsul" sözcüğünden +ose ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince frui "hoşnut olmak, ürün elde etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰruHg- (*bʰrūg-) "mahsul almak, hoşnut olmak" biçiminden evrilmiştir.

frustrasyon

Fransızca ve İngilizce frustration "boşa çıkma, hayal kırıklığına uğrama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frustratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frustrari "boşa çıkarmak" sözcüğünden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince frustra "boşuna" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

fuar

Fransızca foire "panayır, fuar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince feria "festival, yortu, bayram" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince aynı anlama gelen fesia sözcüğünden evrilmiştir.

fuaye

Fransızca foyer "1. ocak, aile ocağı, 2. tiyatroda sigara içme salonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince focarium "ocaklık, ocak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

fuckbuddy
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2002]
fuckbuddy: sexgilinin ingilizcesi. (...) günümüzün modası haline gelmiş olay.

Köken

İngilizce fuck-buddy "duygusal bağlılık olmaksızın düzenli cinsel ilişkiye girilen partner" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fuck "cinsel ilişki" ve İngilizce buddy "arkadaş" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için badi2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yeni bir toplumsal olguya yakıştırılan adın "Türkçe" sayılmaması için hiçbir tutarlı gerekçe gösterilemez.


08.09.2017
fueloil

İngilizce fuel oil "«yakıt yağı», kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt" deyiminden alıntıdır. (NOT: İngilizce deyim İngilizce fuel "yakıt" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen fouaille sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince focalia "«ocaklık», a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünün nötr çoğuludur. ) İngilizce oil "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen oleum sözcüğünden alıntıdır. )

fuga1

Almanca Fuge "eklem, derz" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca fügen "eklemek, uydurmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fōgjan biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂ḱ- (*pāḱ-) "direk dikmek, sabit kılmak" kökünden evrilmiştir.

fuga2
fuhuş

Arapça fḥş kökünden gelen fuḥş فُحْش z "ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥuşa فَحُشَ z "azdı, azgın ve aşırı idi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

fujer

Fransızca fougère "eğreltiotu" sözcüğünden alıntıdır.