frozen

friksiyon

Fransızca friction "ovma, sürtünme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frictio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fricare "ovmak, sürtmek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

fringe

İngilizce fringe "kenar, çeper, çevre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen frange sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fimbria sözcüğü ile eş kökenlidir.

fritöz

Fransızca friteuse "kızartma makinası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca friter "kızartmak, ateşte pişirmek" fiilinden +os° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *frictare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince aynı anlama gelen frigere, frict- fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-3 "kızartmak, kavurmak" kökünden türetilmiştir.

friz

Fransızca frise "mimaride dekoratif şerit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince frisium veya frigium "«Frigya işi», giyside kenar süslemesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Phrygia "Frigya, İçbatı Anadolu'da bir bölge" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

frizbi

İngilizce frisbee "uçan çanak şeklinde oyuncak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Frisbee sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1970 Wham-o Manufacturing Co., ABD.)

frozen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1998]
frozen margarita [ Milliyet - gazete, 2002]
2/3 limon-buz karışımına eklenerek 'frozen' kokteyl şeklinde servis edilebilir.

Köken

İngilizce frozen "donmuş, dondurulmuş" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce freeze "donmak, dondurmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dipfriz maddesine bakınız.


14.08.2017
fruktoz

Fransızca fructose "meyve şekeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fructus "meyve, verim, mahsul" sözcüğünden +ose ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince frui "hoşnut olmak, ürün elde etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰruHg- (*bʰrūg-) "mahsul almak, hoşnut olmak" biçiminden evrilmiştir.

frustrasyon

Fransızca ve İngilizce frustration "boşa çıkma, hayal kırıklığına uğrama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frustratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frustrari "boşa çıkarmak" sözcüğünden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince frustra "boşuna" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

fuar

Fransızca foire "panayır, fuar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince feria "festival, yortu, bayram" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince aynı anlama gelen fesia sözcüğünden evrilmiştir.

fuaye

Fransızca foyer "1. ocak, aile ocağı, 2. tiyatroda sigara içme salonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince focarium "ocaklık, ocak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

fuckbuddy

İngilizce fuck-buddy "duygusal bağlılık olmaksızın düzenli cinsel ilişkiye girilen partner" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fuck "cinsel ilişki" ve İngilizce buddy "arkadaş" sözcüklerinin bileşiğidir.