frijit

frenoloji

Fransızca phrénologie "kafatası ölçümüyle kişilik analizine dayanan eski bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Phrenologie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Johann Spurzheim (1776-1832), Alman tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca phrḗn φρήν z "akıl" sözcüğünden türetilmiştir.

frer

Fransızca frère "1. erkek kardeş, 2. Katolik keşiş veya tarikat mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frater "erkek kardeş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) biçiminden evrilmiştir.

fresk

Fransızca fresque "taze sıvaya uygulanan resim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca fresco "taze, diri, serin, taze sıvaya uygulanan resim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *frisk- "taze, diri" biçiminden alıntıdır.

freze

Fransızca fraiser "freze makinası ile metal işlemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca fraise "16. yy'da kullanılan fırfırlı dantel boyunluk" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

frigorifik

Fransızca frigorifique "soğutma cihazı, soğutucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frigus, frigor- "çok soğuk" ve Latince facere "yapmak, etmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

frijit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1955]
En soğuk, frijid kadınlarda bile sarhoşluk, Eros'u yuvasından çıkaran, yeryüzüne indiren vesileydi.

Köken

Fransızca frigide "buz gibi, cinsel açıdan isteksiz (kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frigidus "buz gibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frigere "soğuktan donmak" fiilinden +id° ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

frijidite

Bu maddeye gönderenler

frigorifik


10.12.2015
frikik

İngilizce free kick "serbest vuruş" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce free "serbest, özgür" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *frīj-az biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce kick "tekme" sözcüklerinin bileşiğidir.

friksiyon

Fransızca friction "ovma, sürtünme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frictio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fricare "ovmak, sürtmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

fringe

İngilizce fringe "kenar, çeper, çevre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen frange sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fimbria sözcüğü ile eş kökenlidir.

fritöz

Fransızca friteuse "kızartma makinası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca friter "kızartmak, ateşte pişirmek" fiilinden +os° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *frictare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince aynı anlama gelen frigere, frict- fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-3 "kızartmak, kavurmak" kökünden türetilmiştir.

friz

Fransızca frise "mimaride dekoratif şerit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince frisium veya frigium "«Frigya işi», giyside kenar süslemesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Phrygia "Frigya, İçbatı Anadolu'da bir bölge" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.