free

frankofon

Fransızca francophone "Fransızca konuşan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca franc "Frank, Fransız" sözcüğünden türetilmiştir.

Fransız

Fransızca franzès "Fransız" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen franciscus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince Francia "Paris yöresine ve bu bölgede kurulan krallığa 7. yy'dan itibaren verilen ad" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Germence Frank "bir Cermen kavminin adı" özel adından türetilmiştir.

frapan

Fransızca frappant "çarpıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca frapper "çarpmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

frape

Fransızca frappé "çarpılmış, çırpılmış; çırpılıp köpürtülmüş kahve" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca frapper "çarpmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

freak

İngilizce freak "tuhaflık, kapris, hilkat garibesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce frícian "oynamak, raks etmek" fiilinden evrilmiştir.

free
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 1999]
free: allocate edilmiş bir bellek alanını free etmeye yarayan c komutu. [ Ekşi Sözlük, 2002]
free takılmak [açık cinsel ilişkide olmak]

Köken

İngilizce free "1. cömert, soylu (esk.) 2. özgür, köle olmayan, serbest, 3. bedava" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *frijo- "cömert, soylu" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *priH-ó-s (*prī-ó-s) "sevilen, dost" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prei̯H- (*prei̯-) "sevmek, barışık olmak" kökünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

free takılmak

Bu maddeye gönderenler

duty-free, FOB, free shop, freelance, frikik


26.08.2017
free shop

İngilizce duty-free shop "gümrüksüz veya vergisiz satış dükkânı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce free "özgür, muaf" ve İngilizce shop "dükkân" sözcüklerinin bileşiğidir.

freelance

İngilizce freelance "1. serbest silahşor [esk.], 2. maaşsız ve serbest çalışan (gazeteci)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce free "serbest, özgür" ve İngilizce lance "mızrak, mızrakçı" sözcüklerinin bileşiğidir.

frekans

Fransızca fréquence "1. tekrarlanma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frequentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frequens, t- "sık, sıkışık, kalabalık" sözcüğünden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰrekʷ- "tıkmak, sıkmak" kökünden türetilmiştir.

fren

Fransızca frein "1. gem, 2. at arabası ve otomobilde teker pabucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince frenum "atlara vurulan gem" sözcüğünden evrilmiştir.

frengi

Arapça farankī veya farancīī فرنكى z "Frenk'e ait, Batı Avrupalı" sözcüğünden alıntıdır.