frank

fraktal

Fr/İng fractal matematikte bir kavram (İlk kullanım: 1975 B. B. Mandelbrot, Fr. matematikçi.) Lat frangere, fract- kırmak

frambuaz

Fr framboise ahududu Ger *bråma- dikenli bir çalı, böğürtlen

frame

İng frame 1. yapı, strüktür, 2. çerçeve Eİng framian ilerletmek, inşa etmek, realize etmek Eİng fram ileri Ger *fram a.a. HAvr *prom- a.a.

francala

İt *frangella Padova kentine özgü bir ekmek? <? İt frangere kırmak, ekmek bölüşmek << Lat frangere, fract- kırmak

franchise

İng franchise 1. ruhsat, izin, ayrıcalık verme, 2. tanınmış bir firmanın markasını kullanma hakkı EFr franchise özgürlük EFr franc özgür, ruhsatlı Ger

frank

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
frank: Fransanın ğuruşu ki dört buçuk ğuruş eder.

Fr franc Fransız para birimi Lat francorum rex «Fransızların kralı», eski Fransız paraları üzerindeki ibare OLat Francus Frank, Fransız

 frenk

Not: Frank sözcüğü MS 3. yy'da Ren nehrinin doğu yakasında bir aşiretler konfederasyonunun adı olarak ortaya çıkar. Ortaçağ Latincesinde aynı sözcük "özgür, vergiden veya bedensel yükümlülüklerden muaf olan" anlamında kullanılır. Germenceden Latin dillerine alınmış olan sözcüğün nihai anlamı ve kaynağı muğlaktır. Konfederasyon adının "özgür, vergiden/haraçtan muaf" anlamına gelmesi mümkündür.


15.08.2014
frankofon

Fr francophone Fransızca konuşan Fr franc Frank, Fransız

Fransız

Fr franzès Fransız << OLat franciscus a.a. OLat Francia Paris yöresine ve bu bölgede kurulan krallığa 7. yy'dan itibaren verilen ad Ger Frank bir Cermen kavminin adı

frapan

Fr frappant çarpıcı Fr frapper çarpmak +ent°

frape

Fr frappé [pp.] çarpılmış, çırpılmış; çırpılıp köpürtülmüş kahve Fr frapper çarpmak

freak

İng freak tuhaflık, kapris, hilkat garibesi << Eİng frícian oynamak, raks etmek