fraksiyon

fötr

Fransızca feutre "keçe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen feltre sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen filtrum sözcüğünden evrilmiştir.

föy

Fransızca feuille "yaprak, kâğıt yaprağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince folium "yaprak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰolh₃-i̯o-m (*bʰol-i̯o-m) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleh₃- (*bʰlō-) "(bitki) bitmek, filizlenmek" kökünden türetilmiştir.

fragman

Fransızca fragment "kırık şey, parça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen fragmentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frangere, fract- "kırmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥-n-g- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰreg- "kırmak" kökünden türetilmiştir.

frajil

Fransızca fragile "kırılabilir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fragilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frangere, frag- "kırmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

frak

Fransızca frac "resmi vesilelerde giyilen kuyruklu erkek ceketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce frock "uzun etekli kolsuz giysi, cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca froc sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hrok "etek" biçiminden alıntıdır.

fraksiyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"hizip" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
İlk önce 'faal politika' sözünün ifade ettiği gibi, fraksiyon faaliyeti kuru bir 'mürakabe' faaliyetinden (...)

Köken

Fransızca fraction "kesir, bir bütünün küçük parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fractio "kırıntı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frangere, frag- "kırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için fragman maddesine bakınız.


08.10.2017
fraktal

Fransızca ve İngilizce fractal "matematikte bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1975 B. B. Mandelbrot, Fr. matematikçi.) Fransızca sözcük Latince frangere, fract- "kırmak" fiilinden türetilmiştir.

frambuaz

Fransızca framboise "ahududu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bråma- "dikenli bir çalı, böğürtlen" biçiminden türetilmiştir.

frame

İngilizce frame "1. yapı, strüktür, 2. çerçeve" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce framian "ilerletmek, inşa etmek, realize etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce fram "ileri" sözcüğünden türetilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fram biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *prom- kökünden türetilmiştir.

francala

İtalyanca yazılı örneği bulunmayan *frangella "Padova kentine özgü bir ekmek?" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca frangere "kırmak, ekmek bölüşmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Latince frangere, fract- "kırmak" fiilinden evrilmiştir.

franchise

İngilizce franchise "1. ruhsat, izin, ayrıcalık verme, 2. tanınmış bir firmanın markasını kullanma hakkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca franchise "özgürlük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca franc "özgür, ruhsatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.