foya

foton

Yeni Latince photon "ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi.) Latince sözcük Eski Yunanca phôs, phot- φῶς, φοτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir.

fotoroman
fotosel

İngilizce photocell "ışıktan elektrik üreten hücre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Latince cella "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir.

fotoşop

Photoshop "Adobe firmasına ait görüntü işlem programı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1990)

fovizm

Fransızca fauvisme "modern sanatta bir akım" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1905 Louis Vauxcelles, Fr. eleştirmen.) Fransızca sözcük Fransızca fauve "1. kızıla çalan sarı at donu, 2. vahşi hayvan" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *falwaz biçiminden alıntıdır.

foya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1838]
foya: (taş altına konan varak) feuille, paillon [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
foya: yaldız varak yaprağı ki taş altına konup ferini ziyade eder. Foyası çıkmak: kizbi, batnı meydana çıkmak.

Köken

Venedikçe fòia veya Fransızca feuille "1. yaprak, 2. yaprak şeklinde altın kaplama" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için föy maddesine bakınız.

Ek açıklama

Foyası dökülmek veya foyası çıkmak deyimi “yaldızı dökülmek, sahteliği meydana çıkmak” anlamındadır. • Standart İtalyanca foglia (aynı anlamda) biçimi Türkçede folya verir.


10.01.2018
fön

Almanca Föhn "1. Alplerde sıcak güney rüzgârı, 2. saç kurutma makinesi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince favonis "sıcak güney rüzgârı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fovere "ısıtmak" fiilinden türetilmiştir.

fötr

Fransızca feutre "keçe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen feltre sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen filtrum sözcüğünden evrilmiştir.

föy

Fransızca feuille "yaprak, kâğıt yaprağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince folium "yaprak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰolh₃-i̯o-m (*bʰol-i̯o-m) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleh₃- (*bʰlō-) "(bitki) bitmek, filizlenmek" kökünden türetilmiştir.

fragman

Fransızca fragment "kırık şey, parça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen fragmentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frangere, fract- "kırmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥-n-g- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰreg- "kırmak" kökünden türetilmiştir.

frajil

Fransızca fragile "kırılabilir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fragilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince frangere, frag- "kırmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.