foya

foton

YLat photon ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi (İlk kullanım: 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi.) EYun phôs, phot- φῶς, φοτ- zışık

fotoroman
fotosel

İng photocell ışıktan elektrik üreten hücre § EYun phôs, phōt- φῶς, φωτ- zışık Lat cella hücre

fotoşop

marka Photoshop Adobe firmasına ait görüntü işlem programı (İlk kullanım: 1990)

fovizm

Fr fauvisme modern sanatta bir akım (İlk kullanım: 1905 Louis Vauxcelles, Fr. eleştirmen.) Fr fauve 1. kızıla çalan sarı at donu, 2. vahşi hayvan +ism° Ger *falwaz

foya

[ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1838]
foya: (taş altına konan varak) feuille, paillon [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
foya: yaldız varak yaprağı ki taş altına konup ferini ziyade eder. Foyası çıkmak: kizbi, batnı meydana çıkmak.

Ven fòia Fr feuille 1. yaprak, 2. yaprak şeklinde altın kaplama

 föy

Not: Foyası dökülmek veya foyası çıkmak deyimi “yaldızı dökülmek, sahteliği meydana çıkmak” anlamındadır. • Standart İtalyanca foglia (a.a.) biçimi Türkçede folya verir.


10.01.2018
fön

Alm Föhn 1. Alplerde sıcak güney rüzgârı, 2. saç kurutma makinesi Lat favonis sıcak güney rüzgârı Lat fovere ısıtmak

fötr

Fr feutre keçe << EFr feltre a.a. << OLat filtrum a.a.

föy

Fr feuille yaprak, kâğıt yaprağı << Lat folium yaprak << HAvr *bʰolh₃-i̯o-m (*bʰol-i̯o-m) HAvr *bʰleh₃- (*bʰlō-) (bitki) bitmek, filizlenmek

fragman

Fr fragment kırık şey, parça Lat fragmentum a.a. Lat frangere, fract- kırmak +ment° << HAvr *bʰr̥-n-g- HAvr *bʰreg- kırmak

frajil

Fr fragile kırılabilir Lat fragilis Lat frangere, frag- kırmak +()bilis