fotomodel

fot(o)+

Fransızca ve İngilizce photo+ "[bileşik adlarda] ışık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pháō φάω z "ışımak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂-² (*bʰā-) "parlamak, ışımak, aydınlanmak" biçiminden evrilmiştir.

foto+2

Fransızca ve İngilizce photo+ "[bileşik adlarda] fotoğraf" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Fransızca photographe sözcüğünden türetilmiştir.

fotoğraf

Fransızca photographe "görüntü kaydetme cihazı ve işlemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen photograph sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca grapheús γραφεύς z "yazan, yazar" sözcüklerinin bileşiğidir.

fotojenik

İngilizce photogenic "iyi fotoğraf veren" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce photo+ "fotoğraf" ve İngilizce +genic "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

fotokopi

İngilizce photocopy "kopya cihazı ve kopya işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Photocopy "fotografik kopya cihazı markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Commercial Camera Company, ABD.)

fotomodel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1954]
Anita Ekberg, şimdi New-York'ta fotomodellik yapmaktadır.

Köken

İngilizce photo model "fotoğraf mankeni" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için foto+2, model maddelerine bakınız.


22.12.2014
fotomontaj

Fransızca photo-montage sözcüğünden alıntıdır.

foton

Yeni Latince photon "ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi.) Latince sözcük Eski Yunanca phôs, phot- φῶς, φοτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir.

fotoroman
fotosel

İngilizce photocell "ışıktan elektrik üreten hücre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Latince cella "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir.

fotoşop

Photoshop "Adobe firmasına ait görüntü işlem programı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1990)