fotojenik

fosur

fosur "tütün içme sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

foş

"şiddetli su çarpma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

fot(o)+

Fransızca ve İngilizce photo+ "[bileşik adlarda] ışık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pháō φάω z "ışımak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂-² (*bʰā-) "parlamak, ışımak, aydınlanmak" biçiminden evrilmiştir.

foto+2

Fransızca ve İngilizce photo+ "[bileşik adlarda] fotoğraf" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Fransızca photographe sözcüğünden türetilmiştir.

fotoğraf

Fransızca photographe "görüntü kaydetme cihazı ve işlemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen photograph sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca grapheús γραφεύς z "yazan, yazar" sözcüklerinin bileşiğidir.

fotojenik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Akşam - gazete, 1929]
Hayvanlar da fotojenik olmalı imiş

Köken

İngilizce photogenic "iyi fotoğraf veren" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce photo+ "fotoğraf" ve İngilizce +genic "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için foto+2, +jen maddelerine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce sözcük 19. yy'da genel anlamda "fotograf, fotoğraf sanatı ve tekniği" anlamında kullanılırken 1920'lerden itibaren "fotografa uygun" anlamını kazanmıştır.


15.08.2014
fotokopi

İngilizce photocopy "kopya cihazı ve kopya işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Photocopy "fotografik kopya cihazı markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Commercial Camera Company, ABD.)

fotomodel

İngilizce photo model "fotoğraf mankeni" sözcüğünden alıntıdır.

fotomontaj

Fransızca photo-montage sözcüğünden alıntıdır.

foton

Yeni Latince photon "ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi.) Latince sözcük Eski Yunanca phôs, phot- φῶς, φοτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir.

fotoroman