fosfat

forum

Latince forum "1. evin dış avlusu, 2. pazar yeri, çarşı, kamusal alan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince foris "dışarı, dış kapı" sözcüğünden türetilmiştir.

forvet

İngilizce forward "ileri (zarf, isim)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fore "ileri, ön (edat)" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ileri, ön" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce ward "yön belirten takı" sözcüklerinin bileşiğidir.

forward

İngilizce forward "1. ileri (zarf), 2. iletmek (fiil)" sözcüğünden alıntıdır.

fos

Türkiye Türkçesi zifos "boş, beyhude" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Yunanca bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

foseptik

Fransızca fosse septique "lağım çukuru" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fosse "çukur, hendek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fossa sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca septique "lağım" sözcüklerinin bileşiğidir.

fosfat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamusü'l A'lâm, 1891]
Kükürd ve fosfat madenleri de Lehistan’da ve sair taraflarda çıkarılır. [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik, 1923]
verdiğiniz muhtelif gliserin fosfatlar, uzvî arsenikler, tertip etiğiniz teri-bromürler, terapiler kâr etmedi.

Köken

Fransızca phosphate "bir fosfor bileşiği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca phosphore sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için fosfor maddesine bakınız.


10.02.2019
fosfor

Fransızca phosphore "ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen phosphorus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1669 Brandt, Alm. simyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca phōsphóros φωσφόρος z "1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

fosil

Fransızca fossile "1. kazılarak çıkarılan şey [esk.], 2. jeolojik hayvan veya bitki kalıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fossilis "kazılarak çıkarılan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fodere, foss- "kazmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰod- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰed- "kazmak" kökünden türetilmiştir.

fosur

fosur "tütün içme sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

foş

"şiddetli su çarpma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

fot(o)+

Fransızca ve İngilizce photo+ "[bileşik adlarda] ışık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pháō φάω z "ışımak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂-² (*bʰā-) "parlamak, ışımak, aydınlanmak" biçiminden evrilmiştir.