forward

forsmajör

Fransızca force majeure "daha büyük güç, bir kararın yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum" deyiminden alıntıdır.

forsythia

Yeni Latince forsythia "altınçanak adı verilen süs bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1805 Martin Vahl, Dan. botanikçi.) Latince sözcük William Forsyth "İngiliz botanikçi (1737-1804)" özel adından alıntıdır.

fortçu

Fransızca frottage "sürtünme, kamu taşıtlarında cinsel haz amacıyla kadınlara sürtünen kimse (argo)" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Fransızca frotter "sürtünmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frictare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince fricare, frict- "ovmak, sürtmek" fiilinden türetilmiştir.

forum

Latince forum "1. evin dış avlusu, 2. pazar yeri, çarşı, kamusal alan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince foris "dışarı, dış kapı" sözcüğünden türetilmiştir.

forvet

İngilizce forward "ileri (zarf, isim)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fore "ileri, ön (edat)" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ileri, ön" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce ward "yön belirten takı" sözcüklerinin bileşiğidir.

forward
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ileri tarihli borsa işlemi" [ Milliyet - gazete, 1988]
Yusuf Özal: 'forward transaction' denen bir işlem yapıyorlar. Yani dövizin değerine yukarıdan bakıyorlar. "... teypi ileri sarma" [ Milliyet - gazete, 1992]
forward tuşuna basınız "... elektronik iletiyi başkasına iletme" [ Ekşi Sözlük, 2000]
forwardlanmış başlıklar

Köken

İngilizce forward "1. ileri (zarf), 2. iletmek (fiil)" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için forvet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

forwardlamak


29.05.2019
fos

Türkiye Türkçesi zifos "boş, beyhude" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Yeni Yunanca bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

foseptik

Fransızca fosse septique "lağım çukuru" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fosse "çukur, hendek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fossa sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca septique "lağım" sözcüklerinin bileşiğidir.

fosfat

Fransızca phosphate "bir fosfor bileşiği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca phosphore sözcüğünden türetilmiştir.

fosfor

Fransızca phosphore "ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen phosphorus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1669 Brandt, Alm. simyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca phōsphóros φωσφόρος z "1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

fosil

Fransızca fossile "1. kazılarak çıkarılan şey [esk.], 2. jeolojik hayvan veya bitki kalıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fossilis "kazılarak çıkarılan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fodere, foss- "kazmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰod- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰed- "kazmak" kökünden türetilmiştir.