fortçu

fors

Fransızca force veya İngilizce force "güç, kuvvet, nüfuz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen fortia sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince fortis "güçlü, kuvvetli" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰérǵʰ-ti-s biçiminden evrilmiştir.

forsa

Venedikçe forza! "bastır! zorla! (kadırga kürekçilerine verilen emir)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe forzar "1. zorlamak, zora koşmak, 2. mahkûm etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince fortia "zor, kuvvet" sözcüğünden türetilmiştir.

forseps

Latince forceps, forcip- "maşa" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince formus "ateş, köz" ve Latince capere "almak, tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

forsmajör

Fransızca force majeure "daha büyük güç, bir kararın yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum" deyiminden alıntıdır.

forsythia

Yeni Latince forsythia "altınçanak adı verilen süs bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1805 Martin Vahl, Dan. botanikçi.) Latince sözcük William Forsyth "İngiliz botanikçi (1737-1804)" özel adından alıntıdır.

fortçu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kamu taşıtlarında cinsel haz amacıyla kadınlara sürtünen kimse (argo)" [EArdıç, 1988]
Nerede O Eski Fortçular [öykü adı]

Köken

Fransızca frottage "sürtünme, kamu taşıtlarında cinsel haz amacıyla kadınlara sürtünen kimse (argo)" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Fransızca frotter "sürtünmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frictare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince fricare, frict- "ovmak, sürtmek" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için friksiyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

fortçuluk


29.09.2017
forum

Latince forum "1. evin dış avlusu, 2. pazar yeri, çarşı, kamusal alan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince foris "dışarı, dış kapı" sözcüğünden türetilmiştir.

forvet

İngilizce forward "ileri (zarf, isim)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fore "ileri, ön (edat)" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ileri, ön" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce ward "yön belirten takı" sözcüklerinin bileşiğidir.

forward

İngilizce forward "1. ileri (zarf), 2. iletmek (fiil)" sözcüğünden alıntıdır.

fos

Türkiye Türkçesi zifos "boş, beyhude" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Yeni Yunanca bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

foseptik

Fransızca fosse septique "lağım çukuru" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fosse "çukur, hendek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fossa sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca septique "lağım" sözcüklerinin bileşiğidir.