forseps

formika

Formica "bir tür kompozit malzeme" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler.) Bu sözcük İngilizce for mica "mika yerine" deyiminden türetilmiştir.

formol

Fransızca formol "% 40 formaldehid eriyiği, formalin" sözcüğünden alıntıdır.

formül

Fransızca formule "bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince formula "küçük kalıp, özellikle hukukta kalıba uygun olarak yazılmış metin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince forma "kalıp" sözcüğünün küçültme halidir.

fors

Fransızca force veya İngilizce force "güç, kuvvet, nüfuz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen fortia sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince fortis "güçlü, kuvvetli" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰérǵʰ-ti-s biçiminden evrilmiştir.

forsa

Venedikçe forza! "bastır! zorla! (kadırga kürekçilerine verilen emir)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe forzar "1. zorlamak, zora koşmak, 2. mahkûm etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince fortia "zor, kuvvet" sözcüğünden türetilmiştir.

forseps
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"doğumda kullanılan maşaya benzer alet" [ Cumhuriyet - gazete, 1946]
Versiyon, forseps, ambriyomi gibi velâdi müdahale ücreti (normal doğumda yapılan yardımdan başka)

Köken

Latince forceps, forcip- "maşa" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince formus "ateş, köz" ve Latince capere "almak, tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için fırın, kapasite maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Latince sözcük Eski Yunanca pýragma (“ateş-tutan”, aynı anlamda) çevirisidir.


10.12.2015
forsmajör

Fransızca force majeure "daha büyük güç, bir kararın yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum" deyiminden alıntıdır.

forsythia

Yeni Latince forsythia "altınçanak adı verilen süs bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1805 Martin Vahl, Dan. botanikçi.) Latince sözcük William Forsyth "İngiliz botanikçi (1737-1804)" özel adından alıntıdır.

fortçu

Fransızca frottage "sürtünme, kamu taşıtlarında cinsel haz amacıyla kadınlara sürtünen kimse (argo)" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Fransızca frotter "sürtünmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frictare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince fricare, frict- "ovmak, sürtmek" fiilinden türetilmiştir.

forum

Latince forum "1. evin dış avlusu, 2. pazar yeri, çarşı, kamusal alan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince foris "dışarı, dış kapı" sözcüğünden türetilmiştir.

forvet

İngilizce forward "ileri (zarf, isim)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fore "ileri, ön (edat)" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ileri, ön" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce ward "yön belirten takı" sözcüklerinin bileşiğidir.