formika

formalite

Fransızca formalité "1. biçimsellik, 2. bir işin resmileşmesi için uyulması gereken biçim şartları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen formalitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince formalis "biçimsel, resmi" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince forma "biçim" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

formasyon

Fransızca formation "biçimlenme, oluşum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca former "biçimlemek,oluşturmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

format

İngilizce format "1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca format "matbaacılıkta forma" sözcüğünden alıntıdır.

formen

İngilizce foreman "fabrikada ustabaşı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fore "ön" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fura biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *prəa biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 65.) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir.

formik

Fransızca acide formique "karıncalarda ve arı zehirinde bulunan bir organik bileşik" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1671 John Ray, İng. kimyacı.) Fransızca deyim Latince formica "karınca" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *morwi- biçiminden evrilmiştir.

formika
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1955]
üstleri plastik ve formika kaplı dinet veranda takımı, moket halıları

Köken

Formica "bir tür kompozit malzeme" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler.) Bu sözcük İngilizce for mica "mika yerine" deyiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mika maddesine bakınız.


15.03.2021
formol

Fransızca formol "% 40 formaldehid eriyiği, formalin" sözcüğünden alıntıdır.

formül

Fransızca formule "bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince formula "küçük kalıp, özellikle hukukta kalıba uygun olarak yazılmış metin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince forma "kalıp" sözcüğünün küçültme halidir.

fors

Fransızca force veya İngilizce force "güç, kuvvet, nüfuz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen fortia sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince fortis "güçlü, kuvvetli" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰérǵʰ-ti-s biçiminden evrilmiştir.

forsa

Venedikçe forza! "bastır! zorla! (kadırga kürekçilerine verilen emir)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe forzar "1. zorlamak, zora koşmak, 2. mahkûm etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince fortia "zor, kuvvet" sözcüğünden türetilmiştir.

forseps

Latince forceps, forcip- "maşa" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince formus "ateş, köz" ve Latince capere "almak, tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.