format

forma1

Fransızca format "matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen formato sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince formatus "biçimlenmiş, biçimlendirilmiş" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince formare "biçimlemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

forma2

Fransızca uniforme "üniforma" sözcüğünden türetilmiştir.

formaldehit

Almanca Formaldehyd "kimyasal bir madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1872 Justus von Liebig, Alm. kimyacı.)

formalite

Fransızca formalité "1. biçimsellik, 2. bir işin resmileşmesi için uyulması gereken biçim şartları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen formalitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince formalis "biçimsel, resmi" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince forma "biçim" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

formasyon

Fransızca formation "biçimlenme, oluşum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca former "biçimlemek,oluşturmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

format
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 9. Baskı, 1998]
format: Film veya fotoğrafta boyutlar. (...) formatlamak: Bilgisayarda bir disketi temizlemek. (...) formatlı: Bigisayarda bir disketin temizlenmiş durumu.

Köken

İngilizce format "1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca format "matbaacılıkta forma" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için forma1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

formatlamak


07.01.2015
formen

İngilizce foreman "fabrikada ustabaşı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fore "ön" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fura biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *prəa biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 65.) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir.

formik

Fransızca acide formique "karıncalarda ve arı zehirinde bulunan bir organik bileşik" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1671 John Ray, İng. kimyacı.) Fransızca deyim Latince formica "karınca" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *morwi- biçiminden evrilmiştir.

formika

Formica "bir tür kompozit malzeme" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler.) Bu sözcük İngilizce for mica "mika yerine" deyiminden türetilmiştir.

formol

Fransızca formol "% 40 formaldehid eriyiği, formalin" sözcüğünden alıntıdır.

formül

Fransızca formule "bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince formula "küçük kalıp, özellikle hukukta kalıba uygun olarak yazılmış metin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince forma "kalıp" sözcüğünün küçültme halidir.