forma2

font

İngilizce font "1. döküm, dökme demir, 2. dökme metal hurufat, yazı karakteri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen fonte sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca fondre "dökmek" fiilinden türetilmiştir.

fora

Venedikçe fora! "dışarı!, yelken açma emri [İtalyanca fuori!]" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince forās "kapı dışına doğru, kapı dışarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foris "ev kapısı" sözcüğünün -i (akkuzatif) hali çoğuludur. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰwṓr "kapı(lar)" biçiminden evrilmiştir.

forklift

İngilizce forklift "çatal kaldıraç" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fork "çatal" ve İngilizce lift "kaldıraç" sözcüklerinin bileşiğidir.

form

Fransızca forme "kalıp, biçim, şekil, usul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen forma sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen morphḗ μορφή z sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

forma1

Fransızca format "matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen formato sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince formatus "biçimlenmiş, biçimlendirilmiş" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince formare "biçimlemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

forma2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
forma: (...) 2. Meslek veya özellik anlatan kılık.

Köken

Fransızca uniforme "üniforma" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için üniforma maddesine bakınız.

Ek açıklama

üniforma sözcüğünden Türkçede kısaltılmıştır.


15.11.2019
formaldehit

Almanca Formaldehyd "kimyasal bir madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1872 Justus von Liebig, Alm. kimyacı.)

formalite

Fransızca formalité "1. biçimsellik, 2. bir işin resmileşmesi için uyulması gereken biçim şartları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen formalitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince formalis "biçimsel, resmi" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince forma "biçim" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

formasyon

Fransızca formation "biçimlenme, oluşum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca former "biçimlemek,oluşturmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

format

İngilizce format "1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca format "matbaacılıkta forma" sözcüğünden alıntıdır.

formen

İngilizce foreman "fabrikada ustabaşı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fore "ön" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fura biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *prəa biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 65.) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir.