form

fonksiyon

Fr fonction 1. işlev, 2. matematikte fonksiyon (İlk kullanım: Bu anlamda 1692 Leibnitz, Alm. filozof.) Lat functio Lat fungi (bir şeyle) meşgul olmak, icra etmek, yapmak +(t)ion << HAvr *bʰug-i̯é- HAvr *bʰewg- isteyerek yapmak

fonograf

Fr phonographe İng phonograph ses kayıt cihazı (İlk kullanım: 1877 Thomas A. Edison, Amer. mucit)

font

İng font 1. döküm, dökme demir, 2. dökme metal hurufat, yazı karakteri Fr fonte a.a. Fr fondre dökmek

fora

Ven fora! dışarı!, yelken açma emri [İt fuori!] Lat forās [akk. çoğ.] kapı dışına doğru, kapı dışarı Lat foris ev kapısı << HAvr *dʰwṓr kapı(lar)

forklift

İng forklift çatal kaldıraç § İng fork çatal İng lift kaldıraç

form

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
forma: Biçim, şekil. [ TDK, Türkçe Sözlük, 6. Baskı, 1974]
form: (...) 2. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. [ TDK, Türkçe Sözlük, 7. Baskı, 1983]
form: (...) 3. Doldurulması için hazırlanmış basılı belge. formel [ TDK, Türkçe Sözlük, 9. Baskı, 1998]
formel: Biçimsel.

Fr forme kalıp, biçim, şekil, usul << Lat forma a.a. ≈? EYun morphḗ μορφή za.a.

 morf(o)+

Not: Latince sözcüğün etimolojisi için EM sf. 439.

Benzer sözcükler: formalize, formalizm, formatif, formel


07.01.2015
forma1

Fr format matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi İt formato a.a. << Lat formatus [pp.] biçimlenmiş, biçimlendirilmiş Lat formare biçimlemek +()t°

forma2

Fr uniforme üniforma

formaldehit

Alm Formaldehyd kimyasal bir madde (İlk kullanım: 1872 Justus von Liebig, Alm. kimyacı.)

formalite

Fr formalité 1. biçimsellik, 2. bir işin resmileşmesi için uyulması gereken biçim şartları OLat formalitas a.a. Lat formalis biçimsel, resmi +itas Lat forma biçim +al°

formasyon

Fr formation biçimlenme, oluşum Fr former biçimlemek,oluşturmak +(t)ion