fokstrot

FOB

İngilizce f.o.b. "nakliye hariç net fiyat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen free on board sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen francobordo sözcüğünden alıntıdır.

fobi

Fransızca phobie "patolojik korku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca +phobía ϕοβία z "[bileşiklerde] korku" parçacığından alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phobéō φοβέω z "korkmak" fiili ile eş kökenlidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰogʷ-éi̯e- "kaçınmak, kaçalamak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰegʷ- "kaçmak" biçiminden türetilmiştir.

fodul

Arapça fḍl kökünden gelen fuḍul فضل z "aşırı, abartılı, kendini beğenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḍala فَضَلَ z "arttı, fazla idi" fiilinin fuˁul vezninde türevidir.

fok

Yeni Yunanca fóki φώκη z "bir deniz memelisi, ayı balığı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phōkē φώκη z sözcüğünden evrilmiştir.

fokocu

İspanyolca foquismo "Che Guevara ve Régis Debray tarafından formüle edilen «devrimci odak» teorisi" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca foco "odak" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince focus "ocak, odak" sözcüğünden alıntıdır.

fokstrot
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
fokstrot: Dört hareketle oynanan bir nevi dans.

Köken

İngilizce foxtrot "«tilki adımı», 1914'ten sonra popüler olan bir dans" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fox "tilki" ve İngilizce trot "adım" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce tread "adım atmak, yürümek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tredan biçiminden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için trotuvar maddesine bakınız.


05.10.2017
fokur

fokur "kaynayan su sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

fokus

Yeni Latince focus "odak" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1604 Johannes Kepler, Alm. astronom ve matematikçi.) Latince sözcük Latince focus "ocak, ateş" sözcüğünden evrilmiştir.

fol

Yeni Yunanca fóli φώλι z "kuluçka eylemi veya kuluçka yeri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phōleós φωλεός z "in, hayvan yuvası, özellikle ayıların kış uykusu yeri" sözcüğünden evrilmiştir.

folikül

Fransızca follicule "anatomide kesecik, özellikle saç kökü keseciği ve yumurta keseciği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince folliculus "kesecik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince follis "kese" sözcüğünden +icul° ekiyle türetilmiştir.

folk

İngilizce folk "halk" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *folkam "halk, güruh, ordu, kalabalık" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pl̥h₁-gós (*plē-gós) "çok olmak, dolu olmak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₁-(*plē-) "çok olmak, dolu olmak" biçiminden evrilmiştir.