foş

foseptik

Fransızca fosse septique "lağım çukuru" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fosse "çukur, hendek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fossa sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca septique "lağım" sözcüklerinin bileşiğidir.

fosfat

Fransızca phosphate "bir fosfor bileşiği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Fransızca phosphore sözcüğünden türetilmiştir.

fosfor

Fransızca phosphore "ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen phosphorus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1669 Brandt, Alm. simyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca phōsphóros φωσφόρος z "1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

fosil

Fransızca fossile "1. kazılarak çıkarılan şey [esk.], 2. jeolojik hayvan veya bitki kalıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fossilis "kazılarak çıkarılan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fodere, foss- "kazmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰod- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰed- "kazmak" kökünden türetilmiştir.

fosur

fosur "tütün içme sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

foş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1961]
küreklere asılıp, kıçı kırık kayığın küt burnuyla sulan foşur foşur yararak,

Köken

"şiddetli su çarpma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Daha fazla bilgi için fış maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

foşur foşur, foşurdamak, foşurt, foşurtu


09.09.2017
fot(o)+

Fransızca ve İngilizce photo+ "[bileşik adlarda] ışık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pháō φάω z "ışımak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂-² (*bʰā-) "parlamak, ışımak, aydınlanmak" biçiminden evrilmiştir.

foto+2

Fransızca ve İngilizce photo+ "[bileşik adlarda] fotoğraf" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Fransızca photographe sözcüğünden türetilmiştir.

fotoğraf

Fransızca photographe "görüntü kaydetme cihazı ve işlemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen photograph sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Eski Yunanca grapheús γραφεύς z "yazan, yazar" sözcüklerinin bileşiğidir.

fotojenik

İngilizce photogenic "iyi fotoğraf veren" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce photo+ "fotoğraf" ve İngilizce +genic "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir.

fotokopi

İngilizce photocopy "kopya cihazı ve kopya işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Photocopy "fotografik kopya cihazı markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Commercial Camera Company, ABD.)