flotör

flora

Yeni Latince flora "bitkiler alemi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Flora "Roma mitolojisinde çiçekler tanrıçası" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince flōs, flōr- "çiçek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleh₃-s (*bʰlō-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleh₃- (*bʰlō-) "şişmek, kabarmak, çiçek açmak" kökünden türetilmiştir.

floresan

Fransızca ve İngilizce fluorescent "gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 General Electric Co.) Fransızca sözcük İngilizce fluoresce "fluor gazı gibi elektrik akımı verince ışımak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi.) Bu sözcük Yeni Latince fluor "bir element" sözcüğünden +esc- ekiyle türetilmiştir.

florya

Yeni Yunanca floria φλώρια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca flori veya χlori φλώρι/χλώρι z "bir tür ötücü kuş, oriolus" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen flóros φλόρος z sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen oriolus sözcüğü ile eş kökenlidir. )

floş1

Fransızca floche "bir tür ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

floş2

İngilizce flush "1. ağzına kadar dolu, 2. pokerde aynı renkte beş kart" sözcüğünden alıntıdır.

flotör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"rezervuar şamandırası" [ Milliyet - gazete, 1975]
Plastik flotörlü, plastik Çağlayan Rezervuarları

Köken

Fransızca flotteur "suda yüzen şey, şamandıra" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca flotter "yüzmek, su üstünde durmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fluctuare "dalgalanmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince fluctus "dalga" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince fluere "akmak" fiili ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için flor maddesine bakınız.

Ek açıklama

Latince aynı kökten flumen, fluvius "ırmak", fluctus "dalga", flux "akıntı".

Benzer sözcükler

flotasyon


30.09.2017
flört

İngilizce flirt "işve, oynaş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca fleurette "1. küçük çiçek, buket, 2. kompliman, hoş söz, işve" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca fleur "çiçek" sözcüğünün küçültme halidir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen flōs, flōr- sözcüğünden evrilmiştir.

flu

Fransızca flou "soluk, berraklığını yitirmiş, net olmayan görüntü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince flavus "sarı, sararmış" sözcüğünden evrilmiştir.

flüktüasyon

Fransızca ve İngilizce fluctuation "dalgalanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fluctuare "dalgalanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fluctus "dalga" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince fluere "akmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

flüt

İtalyanca flauta veya Fransızca flute "bir tür nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen flaut sözcüğünden alıntıdır.

FM

İngilizce FM "bir tür radyo dalgası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce frequency modulated "frekans modülasyonlu" sözcüğünün kısaltmasıdır.