flanör

flama

Venedikçe fláma "1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Venedikçe sözcük Geç Latince flammula "gemi bayrağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Latince flamma "alev" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *flag-ma biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰl̥g-meh₂ (*bʰl̥g-mā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-² "yanmak, ışımak" kökünden türetilmiştir.

flambe

Fransızca flambé "alevli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca flamber "alevlenmek, tutuşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince flammare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince flamma "alev" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

flamenko

İspanyolca flamenco "1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760'lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Flamenco "Felemenkli" özel adı ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

flamingo

İngilizce flamingo "bir tür su kuşu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce flamengo "ateş kuşu, flamingo" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce flama "alev" sözcüğünden türetilmiştir.

flanel

İngilizce flannel "bir tür yünlü veya pamuklu kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

flanör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"aylaklık ve hedonizmi yaşam tarzı haline getiren kişi" [Benjamin, 1992]
Eğer pasajlar yapılmasaydı, flanör gibi dolaşmanın önem kazanması herhalde zor olurdu.

Köken

Fransızca flâneur "aylak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca flâner "oyalanmak, aylaklık etmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Kuzey Fransa'nın Norman lehçesinden alınan sözcük 19. yy ortalarında Fransızca genel dolaşıma girmiştir.


14.07.2012
flashback

İngilizce flashback "1. ani hatırlayış, 2. anlatımda geriye dönüş" sözcüğünden alıntıdır.

flaş

İngilizce flash "1. ani parlama, kuvvetli ışık, 2. fotoğraf ışığı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

flegmatik

Fransızca phlegmatique "coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phlegmatikós φλεγματικός z "«balgamlı», coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phlégma φλέγμα z "irin, iltihap, eski tıbba göre insan vücudunu oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phlégō φλέγω z "yanmak, cerahatlanmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleg- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-² "yanmak, ışımak" kökünden türetilmiştir.

fleksibl

Fransızca ve İngilizce flexible "esnek, bükülgen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen flexibilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince flectere, flex- "bükmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

flit

Flit "sinek öldürücü sprey markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1928 Standard Oil Company, ABD.) Bu sözcük İngilizce to flit "kovmak, kışkışlamak" fiilinden türetilmiştir.