flakka

fizi(o)+

Fransızca ve İngilizce physio+ "[bileşik adlarda] beden" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phýsis φύσις z "beden, canlı varlık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰuH- (*bʰū-) "şişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir.

fizibilite

İngilizce feasibility "yapılabilirlik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce feasible "yapılabilir" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca faisible "[esk.] yapılabilir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca faire "yapmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen facere fiilinden evrilmiştir.

fizik

Fransızca physique "doğa bilimlerinin genel adı, tabiiyat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince physica "doğa bilimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen physikḗ téχnē φυσική τεχνη z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca phýsis φύσις z "doğa" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

fizyoloji

Fransızca physiologie "bedenbilim, bedenin yapı ve işlevlerine ilişkin uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır.

fizyonomi

Fransızca physionomie "bedensel özelliklerden karakter tahlili yapma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca physiognomía φυσιογνομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phýsis φύσις z "maddi varlık, beden" ve Eski Yunanca gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

flakka
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2015]
flakka: ciddi problem haline gelmeye başlamış, içen adam kendini Thor zannedip çıplak koşup ağaçla sevişmeye kalkmış.

Köken

Flakka "alpha-Pyrrolidinopentiophenone maddesinin ticari adı" ticari markasından alıntıdır.

Ek açıklama

Dünyada 2015, Türkiye'de 2017'de başarılı bir tanıtım kampanyasıyla piyasaya sürüldü.


06.02.2018
flama

Venedikçe fláma "1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Venedikçe sözcük Geç Latince flammula "gemi bayrağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Latince flamma "alev" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *flag-ma biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰl̥g-meh₂ (*bʰl̥g-mā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-² "yanmak, ışımak" kökünden türetilmiştir.

flambe

Fransızca flambé "alevli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca flamber "alevlenmek, tutuşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince flammare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince flamma "alev" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

flamenko

İspanyolca flamenco "1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760'lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Flamenco "Felemenkli" özel adı ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

flamingo

İngilizce flamingo "bir tür su kuşu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce flamengo "ateş kuşu, flamingo" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Portekizce flama "alev" sözcüğünden türetilmiştir.

flanel

İngilizce flannel "bir tür yünlü veya pamuklu kumaş" sözcüğünden alıntıdır.