flüt

floş2

İngilizce flush "1. ağzına kadar dolu, 2. pokerde aynı renkte beş kart" sözcüğünden alıntıdır.

flotör

Fransızca flotteur "suda yüzen şey, şamandıra" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca flotter "yüzmek, su üstünde durmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fluctuare "dalgalanmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince fluctus "dalga" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince fluere "akmak" fiili ile eş kökenlidir.

flört

İngilizce flirt "işve, oynaş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca fleurette "1. küçük çiçek, buket, 2. kompliman, hoş söz, işve" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca fleur "çiçek" sözcüğünün küçültme halidir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen flōs, flōr- sözcüğünden evrilmiştir.

flu

Fransızca flou "soluk, berraklığını yitirmiş, net olmayan görüntü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince flavus "sarı, sararmış" sözcüğünden evrilmiştir.

flüktüasyon

Fransızca ve İngilizce fluctuation "dalgalanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fluctuare "dalgalanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fluctus "dalga" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince fluere "akmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

flüt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Flûte [Fr.]: düdük, flavta, ney.

Köken

İtalyanca flauta veya Fransızca flute "bir tür nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen flaut sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

20. yy başlarında Fransızca telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir.

Benzer sözcükler

flütist


17.06.2011
FM

İngilizce FM "bir tür radyo dalgası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce frequency modulated "frekans modülasyonlu" sözcüğünün kısaltmasıdır.

FOB

İngilizce f.o.b. "nakliye hariç net fiyat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen free on board sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen francobordo sözcüğünden alıntıdır.

fobi

Fransızca phobie "patolojik korku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca +phobía ϕοβία z "[bileşiklerde] korku" parçacığından alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phobéō φοβέω z "korkmak" fiili ile eş kökenlidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰogʷ-éi̯e- "kaçınmak, kaçalamak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰegʷ- "kaçmak" biçiminden türetilmiştir.

fodul

Arapça fḍl kökünden gelen fuḍul فضل z "aşırı, abartılı, kendini beğenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḍala فَضَلَ z "arttı, fazla idi" fiilinin fuˁul vezninde türevidir.

fok

Yeni Yunanca fóki φώκη z "bir deniz memelisi, ayı balığı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phōkē φώκη z sözcüğünden evrilmiştir.