fitre

fitil

Arapça ftl kökünden gelen fatīl veya fatīla(t) فتيل z "burma ip, kandil fitili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pāthīl, pəthīlā פתיל z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça patālu "burmak, ip örmek" fiili ile eş kökenlidir.

fiting

İngilizce fittings "boru tesisatı ara birimleri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fit "uymak, uydurmak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir.

fitne

Arapça ftn kökünden gelen fitna(t) فِتنة z "1. ateşle yakma, 2. sınama, sınav, fikir ayrılığı ve kargaşa, yoldan çıkma, iç savaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana فَتَنَ z "yaktı, ateşe attı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

fitness

İngilizce fitness "bedensel zindelik" sözcüğünden alıntıdır.

fitoloji

Fransızca phytologie "bitki bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phytón φυτόν z "bitki" sözcüğünden türetilmiştir.

fitre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
fıtret: quod pro eleemosyna datur die festo el-fıtr dicto [Ramazan bayramında verilen sadaka]

Köken

Arapça fṭr kökünden gelen fiṭra(t) فطرة z "1. fıtrat, yaratılış, doğa, 2. oruç açma, iftar, 3. Ramazan'da iftar dolayısıyla verilen sadaka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭara فطر z "yardı, oruç açtı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için fıtrat maddesine bakınız.

Ek açıklama

Fıtrat sözcüğünün anlam ayrışmasına uğramış ikizidir.


22.02.2020
fiyaka

Fransızca fiacre "bir tür at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Hôtel de St Fiacre "17. yy'da Paris'te fiacre türü kira arabalarının durduğu terminalin adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Fiacre veya Fiachra "7. yy'da yaşamış bir İrlandalı aziz" özel adından türetilmiştir.

fiyasko

İtalyanca fare fiasco "«şişe yapmak», bir tiyatro oyununun başarısız olması" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca fiasco "şişe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen flasca sözcüğünden alıntıdır.

fiyat

Arapça fiˀāt فيات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça فى z "bir yerde veya bir şeyin içinde olmayı belirten edat" sözcüğünün çoğuludur.

fiyonk

İtalyanca fiocco "yün veya keten kırpıntısı, püskül" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen floccus sözcüğünden evrilmiştir.

fiyort

Fransızca ve İngilizce fjord "Norveç kıyılarına özgü derin körfez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norveççe fjord "liman, körfez" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *furduz biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pér-tu-s "liman" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "geçmek, geçirmek" kökünden türetilmiştir.