fitness

fit1

İngilizce fit "1. uyum, uyma (isim), 2. uygun, bedenen zinde (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.

fit2

İngilizce feet "bir uzunluk birimi, kadem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce foot "1. ayak, 2. 31 cm eşdeğeri bir uzunluk birimi" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fōt- "ayak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pṓds biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ped- kökünden türetilmiştir.

fitil

Arapça ftl kökünden gelen fatīl veya fatīla(t) فتيل z "burma ip, kandil fitili" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça fatala فتل z "burdu, ip ördü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice pāthīl, pəthīlā פתיל z "burma ip, kandil fitili" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça patālu "burma, ip örme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

fiting

İngilizce fittings "boru tesisatı ara birimleri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fit "uymak, uydurmak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir.

fitne

Arapça ftn kökünden gelen fitna(t) فِتنة z "1. ateşle yakma, 2. sınama, sınav, fikir ayrılığı ve kargaşa, yoldan çıkma, iç savaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana فَتَنَ z "yaktı, ateşe attı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

fitness
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bedenen sağlıklı olma" [ Milliyet - gazete, 1971]
Fizikal fitness, bireyin biyodinamik potansiyeline bağlıdır, bu biyodinamik potansiyel de kişinin fonksiyonel ve metabolik potansiyelinden meydana gelir. "... aletli spor salonu" [ Milliyet - gazete, 1984]
Sauna, cimnastik, aerobik dallarında faaliyette bulunan Hilton Fitness Club

Köken

İngilizce fitness "bedensel zindelik" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için fit1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

fitness center, fitness kulübü


22.12.2014
fitoloji

Fransızca phytologie "bitki bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phytón φυτόν z "bitki" sözcüğünden türetilmiştir.

fitre

Arapça fṭr kökünden gelen fiṭra(t) فطرة z "1. fıtrat, yaratılış, doğa, 2. oruç açma, iftar, 3. Ramazan'da iftar dolayısıyla verilen sadaka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭara فطر z "yardı, oruç açtı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

fiyaka

Fransızca fiacre "bir tür at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Hôtel de St Fiacre "17. yy'da Paris'te fiacre türü kira arabalarının durduğu terminalin adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Fiacre veya Fiachra "7. yy'da yaşamış bir İrlandalı aziz" özel adından türetilmiştir.

fiyasko

İtalyanca fare fiasco "«şişe yapmak», bir tiyatro oyununun başarısız olması" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim İtalyanca fiasco "şişe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen flasca sözcüğünden alıntıdır.

fiyat

Arapça fiˀāt فيات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça فى z "bir yerde veya bir şeyin içinde olmayı belirten edat" sözcüğünün çoğuludur.