fit1

fistül

Fransızca fistule "tıpta akıntılı kanal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fistula "boru, tüp" sözcüğünden alıntıdır.

fisür

Fransızca ve İngilizce fissure "yarılma, yarık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen fissura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince findere "yarmak, dilmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰinéd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯d- "yarmak, ısırmak" kökünden türetilmiştir.

fiş

Fransızca fiche "1. etiket, pusula, 2. elektrik fişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ficher "saplamak, sabitlemek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince figere, fix- "tutturmak, sabitlemek" fiilinden alıntıdır.

fişek

Farsça fişān فشان z "saçma, saçan" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça fişāndan veya afşāndan فشاندن/أفشاندن z "saçmak, serpmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen fşāna- sözcüğü ile eş kökenlidir.

fiştek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

fit1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"oyunda anlaşma" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
fit olmak: Oyunda tekabül. "... bedenen zinde" [ Hürriyet - gazete, 1997]
Peki durmadan fit hale getirilen o gövdeler? Onların tercihte hiç mi payı yok?

Köken

İngilizce fit "1. uyum, uyma (isim), 2. uygun, bedenen zinde (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler

fiting, fitness


03.07.2015
fit2

İngilizce feet "bir uzunluk birimi, kadem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce foot "1. ayak, 2. 31 cm eşdeğeri bir uzunluk birimi" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fōt- "ayak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pṓds biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ped- kökünden türetilmiştir.

fitil

Arapça ftl kökünden gelen fatīl veya fatīla(t) فتيل z "burma ip, kandil fitili" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça fatala فتل z "burdu, ip ördü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice pāthīl, pəthīlā פתיל z "burma ip, kandil fitili" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça patālu "burma, ip örme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

fiting

İngilizce fittings "boru tesisatı ara birimleri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fit "uymak, uydurmak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir.

fitne

Arapça ftn kökünden gelen fitna(t) فِتنة z "1. ateşle yakma, 2. sınama, sınav, fikir ayrılığı ve kargaşa, yoldan çıkma, iç savaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana فَتَنَ z "yaktı, ateşe attı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

fitness

İngilizce fitness "bedensel zindelik" sözcüğünden alıntıdır.