fiskos

firkete

İtalyanca forchetta "çatalcık, sofra çatalı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca forca "tarla çatalı, bel" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen furca sözcüğünden evrilmiştir.

firma

Fransızca firme veya İngilizce firm "şirket" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca firma "imza" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince firmare "pekiştirmek, takviye etmek, imzalamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

firuze

Arapça fīrūza veya fayrūzac فيروز/فيروزج z "gök rengi bir süs taşı, türkuaz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen pīrōza veya payrōze پيروزه z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça padrōçag "ışık saçan, parlayan, muhteşem" sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *paiti-raok- "«geri-ışıyan», re-splendent" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde raok- "ışımak" fiilinden paiti+ önekiyle türetilmiştir.

fiskal

Fransızca fiscal "devlet maliyesine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen fiscalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fiscus "1. sepet, zembil, 2. kasa, hazine, özellikle emperyal hazine" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

fiske

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

fiskos
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "alçak sesle sohbet, dedikodu" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
öteki de karşısına gelir, fiskosa başlarlar Türkiye Türkçesi: "... küçük yuvarlak masa" [ Cumhuriyet - gazete, 1993]
bu örtülerin yemek masası için olanı ayrı, fiskos örtüsü ayrı.

Köken

"fısıltı sesi" Ses yansımalı sözcüktür.


06.09.2017
fiskos2
fistan

Arapça fst kökünden gelen fustān فستان z "bir tür kalın pamuklu kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice piştān פִּשְׁתָן z "keten" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1249.) Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen peşet פשת z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen piştu sözcüğü ile eş kökenlidir.

fisto

Fransızca feston "kenar süsü, özellikle çiçeklerden yapılan yarım-daire şeklinde çelenk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca festone "bayramlık (süs, giysi)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca festa "bayram, festival" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir.

fistül

Fransızca fistule "tıpta akıntılı kanal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fistula "boru, tüp" sözcüğünden alıntıdır.

fisür

Fransızca ve İngilizce fissure "yarılma, yarık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen fissura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince findere "yarmak, dilmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰinéd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯d- "yarmak, ısırmak" kökünden türetilmiştir.