firma

firdevs

Ar firdaws فردوس z [#frds q.] cennet bahçesi Ar farādis فراديس z [faˁālil çoğ.] cennet bahçeleri EYun parádeisos παράδεισος z1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi EFa *paridēz avlu, etrafı çevrili bahçe (≈ Ave pairidaēza a.a. Ave per+2 daēza- duvar )

fire

Fr frais gider, masraf, ticarette hasar payı << Lat fractum kırık Lat frangere kırmak +()t°

firik

Ar farīk فريك z [#frk faˁīl sf.] 1. kavrulmuş taze buğday tanesi, 2. kuş veya tavuk palazı Ar faraka فرك zufaladı ≈ Aram phārak פרכ z [#prk] yarmak, tahılı ovarak kepeğini ayırma

firkat

Ar furḳa(t) فُرقة z [#frḳ fuˁla(t) mr.] ayrılık Ar faraḳa فَرَقَ zayırdı

firkete

İt forchetta [küç.] çatalcık, sofra çatalı İt forca tarla çatalı, bel +et° << Lat furca a.a.

firma

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
firma: Bir ticarethanenin isim ve unvanı.

Fr firme İng firm şirket İt firma [dev.] imza Lat firmare pekiştirmek, takviye etmek, imzalamak

 fermuar

Not: "İmza" anlamına gelen İtalyanca sözcük 17. yy'dan itibaren uluslararası ticarette "ticari unvan, marka" anlamında kullanılmıştır. "Bir ticari unvan altında teşkil edilmiş şirket" anlamı İngilizcede en erken 1817 dolayında görülür. Türkçe firma biçim itibariyle İtalyanca görünse de, anlamca Fransızca ve İngilizceden alıntıdır.

Benzer sözcükler: firmalaşmak


22.05.2019
firuze

Ar fīrūza/fayrūzac فيروز/فيروزج zgök rengi bir süs taşı, türkuaz Fa pīrōza/payrōze پيروزه za.a. << OFa padrōçag ışık saçan, parlayan, muhteşem ≈ Ave *paiti-raok- «geri-ışıyan», re-splendent Ave paiti+ raok- ışımak

fiskal

Fr fiscal devlet maliyesine ilişkin OLat fiscalis a.a. Lat fiscus 1. sepet, zembil, 2. kasa, hazine, özellikle emperyal hazine +al°

fiske

?

fiskos

onom fısıltı sesi

fiskos2