firar

fincan

Arapça fincān فنجان z "kâse, tas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen pingān پنگان z sözcüğünden alıntıdır.

finiş

İngilizce finish "1. bitirme, bitiş, son, 2. son kat boya veya cila" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca finisser "bitirmek, sona erdirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen finire fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince finis "son, uç" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

fink

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

fino

İtalyanca fino "rafine, narin, kıymetli, bir küçük köpek türü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *finus "nihai, gayet ince ve zarif, kâmil" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince finis "son, uç" sözcüğünden türetilmiştir.

firak

Arapça frḳ kökünden gelen firāḳ فراق z "ayrılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

firar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]

Köken

Arapça frr kökünden gelen firār فرار z "kaçış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farra فرّ z "kaçtı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

firari


22.02.2020
firavun

Arapça frˁn kökünden gelen Firˁawn فرعون z "Kuran'a göre bir eski Mısır hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice paraˁōn פרעון z "eski Mısır hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen paraˁōh פרעוה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Eski Mısır dilinde prˁō "«büyük hane», hanedan" sözcüğünden alıntıdır.

firdevs

Arapça frds kökünden gelen firdaws فردوس z "cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farādis فراديس z "cennet bahçeleri" sözcüğünün murabba (dörtlü)üdür. Bu sözcük Eski Yunanca parádeisos παράδεισος z "1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *paridēz "avlu, etrafı çevrili bahçe" biçiminden alıntıdır. (NOT: Eski Farsça biçim Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pairidaēza sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde daēza- "duvar" sözcüğünden per+2 önekiyle türetilmiştir.)

fire

Fransızca frais "gider, masraf, ticarette hasar payı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fractum "kırık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince frangere "kırmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.

firik

Arapça frk kökünden gelen farīk فريك z "1. kavrulmuş taze buğday tanesi, 2. kuş veya tavuk palazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraka فرك z "ufaladı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice prk kökünden gelen phārak פרכ z "yarmak, tahılı ovarak kepeğini ayırma" kökü ile eş kökenlidir.

firkat

Arapça frḳ kökünden gelen furḳa(t) فُرقة z "ayrılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.