fino

final

Fransızca final "son, nihai" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen finalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince finis "son, uç" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

finans

Fransızca finance "1. hesap kapatma, borç ödeme [esk.], 2. kamu maliyesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca finer "bitirmek, hesap kapatmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince finis "1. son, 2. hesap kapatma, ödeme" sözcüğünden türetilmiştir.

fincan

Arapça fincān فنجان z "kâse, tas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen pingān پنگان z sözcüğünden alıntıdır.

finiş

İngilizce finish "1. bitirme, bitiş, son, 2. son kat boya veya cila" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca finisser "bitirmek, sona erdirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen finire fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince finis "son, uç" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

fink

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

fino
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"küçük kucak köpeği" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
kimi tāzī ve kimi fino zağar gibi cek cek vek vek urup feryād ettiklerüŋde

Köken

İtalyanca fino "rafine, narin, kıymetli, bir küçük köpek türü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *finus "nihai, gayet ince ve zarif, kâmil" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince finis "son, uç" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için final maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı Geç Latince sözcükten Fransızca fin, İngilizce fine "narin, zarif".


12.12.2015
firak

Arapça frḳ kökünden gelen firāḳ فراق z "ayrılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

firar

Arapça frr kökünden gelen firār فرار z "kaçış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farra فرّ z "kaçtı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

firavun

Arapça frˁn kökünden gelen Firˁawn فرعون z "Kuran'a göre bir eski Mısır hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice paraˁōn פרעון z "eski Mısır hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen paraˁōh פרעוה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Eski Mısır dilinde prˁō "«büyük hane», hanedan" sözcüğünden alıntıdır.

firdevs

Arapça frds kökünden gelen firdaws فردوس z "cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farādis فراديس z "cennet bahçeleri" sözcüğünün murabba (dörtlü)üdür. Bu sözcük Eski Yunanca parádeisos παράδεισος z "1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *paridēz "avlu, etrafı çevrili bahçe" biçiminden alıntıdır. (NOT: Eski Farsça biçim Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pairidaēza sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde daēza- "duvar" sözcüğünden per+2 önekiyle türetilmiştir.)

fire

Fransızca frais "gider, masraf, ticarette hasar payı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fractum "kırık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince frangere "kırmak" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.