fink

filtre

Fr filtre süzgü olarak kullanılan keçe, her çeşit süzgü << OLat filtrum keçe Ger *feltjan dövmek, vurmak << HAvr *peld- HAvr *pelh₂-² (*pel-) dövmek, vurmak

final

Fr final son, nihai OLat finalis a.a. Lat finis son, uç +al°

finans

Fr finance 1. hesap kapatma, borç ödeme [esk.], 2. kamu maliyesi EFr finer bitirmek, hesap kapatmak +entia Lat finis 1. son, 2. hesap kapatma, ödeme

fincan

Ar fincān فنجان zkâse, tas Fa pingān پنگان za.a.

finiş

İng finish 1. bitirme, bitiş, son, 2. son kat boya veya cila Fr finisser bitirmek, sona erdirmek Lat finire [den.] a.a. Lat finis son, uç

fink

fing taşı "isabet ettiği yere çok zarar vermeyen küçük mermi" [ Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, 1596]
atılan top u tüfengi fing taşı yerine saymayup fing vurmak "oynaklık etmek" [ Enderunlu Vasıf, Divan, <1824]
fing urma iki yanına fırtık köçek gibi fink atmak [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
alafranga gezinenler piyasada bir aşağı bir yukarı fink atmada TTü: fingirdek [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
fingirdek: Hoppa meşrep, delişmen. (...) fingirdemek: Oynaklık yapmak, fıkırdamak, hoppalık göstermek.

?

Benzer sözcükler: fingir, fingir fingir, fingirdemek, fingirdek, fingirdeşmek, fink atmak


27.11.2019
fino

İt fino rafine, narin, kıymetli, bir küçük köpek türü << OLat *finus nihai, gayet ince ve zarif, kâmil Lat finis son, uç

firak

Ar firāḳ فراق z [#frḳ fiˁāl msd.] ayrılık Ar faraḳa فَرَقَ zayırdı

firar

Ar firār فرار z [#frr fiˁāl msd.] kaçış Ar farra فرّ zkaçtı

firavun

Ar Firˁawn فرعون z [#frˁn q.] Kuran'a göre bir eski Mısır hükümdarı Aram paraˁōn פרעון zeski Mısır hükümdarı ≈ İbr paraˁōh פרעוה za.a. Mıs prˁō «büyük hane», hanedan

firdevs

Ar firdaws فردوس z [#frds q.] cennet bahçesi Ar farādis فراديس z [faˁālil çoğ.] cennet bahçeleri EYun parádeisos παράδεισος z1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi EFa *paridēz avlu, etrafı çevrili bahçe (≈ Ave pairidaēza a.a. Ave per+2 daēza- duvar )