finans

filoloji

Fransızca philologie veya Almanca Philologie "dil ve edebiyat incelemeleri disiplini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philología φιλολογία z "lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phílos φίλος z "seven" ve Eski Yunanca lógos λόγος z "konuşma, söz" sözcüklerinin bileşiğidir.

filotila

İtalyanca flottiglia "gemi grubu, filo" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ve İspanyolca aynı anlama gelen flota sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen floti sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *flot- "suda yüzmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *plewd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plew- "akmak" kökünden türetilmiştir.

filozof

Fransızca philosophe "felsefeci, feylesof" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük EYu aynı anlama gelen philósophos sözcüğünden alıntıdır.

filtre

Fransızca filtre "süzgü olarak kullanılan keçe, her çeşit süzgü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince filtrum "keçe" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *feltjan "dövmek, vurmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peld- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelh₂-² (*pel-) "dövmek, vurmak" kökünden türetilmiştir.

final

Fransızca final "son, nihai" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen finalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince finis "son, uç" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

finans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
birlik bu ay başından itibaren Ekonomi ve Finans ismile bir eser neşredecektir. finansman [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
millî iktisadın finansman işlerinde millî bankalara pek mühim vazife düştüğü Yeni Türkçe: finansal [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
finansal = Malî

Köken

Fransızca finance "1. hesap kapatma, borç ödeme [esk.], 2. kamu maliyesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca finer "bitirmek, hesap kapatmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince finis "1. son, 2. hesap kapatma, ödeme" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için final maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

finansal, finanse, finansman, finansör, prefinansman, röfinansman


07.08.2017
fincan

Arapça fincān فنجان z "kâse, tas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen pingān پنگان z sözcüğünden alıntıdır.

finiş

İngilizce finish "1. bitirme, bitiş, son, 2. son kat boya veya cila" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca finisser "bitirmek, sona erdirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen finire fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince finis "son, uç" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

fink

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

fino

İtalyanca fino "rafine, narin, kıymetli, bir küçük köpek türü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *finus "nihai, gayet ince ve zarif, kâmil" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince finis "son, uç" sözcüğünden türetilmiştir.

firak

Arapça frḳ kökünden gelen firāḳ فراق z "ayrılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.