filoloji

filiz

Yun *fillís φυλλίς zyapraklanma EYun/Yun phýllon φύλλον z [dev.] yaprak, filiz EYun phléō φλέω ztomurcuklanmak << HAvr *bʰleh₃- (*bʰlō-) (bitki) bitmek, filizlenmek HAvr *bʰel-¹ kabarmak, tomurcuklanmak

filiz2

Ar filiz فِلِز z [#flz] külçe metal, maden

film

Fr filme İng film 1. ince zar, 2. fotoğraf veya sinema filmi << Ger *fellam deri << HAvr *pélno-mo- deri HAvr *pel-² (deri) yüzmek

filo

Ven filo iplik, tel, dizi, sıra Lat filum a.a.

filoksera

YLat phylloxera bir bitki hastalığı (İlk kullanım: 1868 Jules-Émile Planchon, Fr. biyolog.) § EYun phýllon φύλλον zyaprak EYun ksērós ξηρός zkuru

filoloji

[ Kaynakça yok, 1900]
Dārülfünūn-i Şāhāne Filoloji Şuˁbesi filolog [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Ben ne bir feylesof, ne bir filolog idim. filolojist [ H. G. Wells, Cihan Tarihinin Umumi Hatları, 1927]
binlerce jeolojistlerin, paleontolojistlerin, biyolojistlerin ve her sınıfdan tabiat alimlerinin, etnolojistlerin, arkeolojistlerin, filolojistlerin ve tarih mütehassıslarının

Fr philologie Alm Philologie dil ve edebiyat incelemeleri disiplini EYun philología φιλολογία zlafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi § EYun phílos φίλος zseven EYun lógos λόγος zkonuşma, söz

 fil(o)+, +log

Not: Sözcüğün modern anlamını 1810'larda Alman düşünür Wilhelm von Schlegel yaygınlaştırmıştır. İstanbul Üniversitesi Filoloji Şubesi 1900 yılında açılmıştır.

Benzer sözcükler: filolog, filolojik


25.10.2018
filotila

İt flottiglia gemi grubu, filo İt/İsp flota a.a. Nor floti a.a. << Ger *flot- suda yüzmek << HAvr *plewd- a.a. HAvr *plew- akmak

filozof

Fr philosophe felsefeci, feylesof EYu philósophos a.a.

filtre

Fr filtre süzgü olarak kullanılan keçe, her çeşit süzgü << OLat filtrum keçe Ger *feltjan dövmek, vurmak << HAvr *peld- HAvr *pelh₂-² (*pel-) dövmek, vurmak

final

Fr final son, nihai OLat finalis a.a. Lat finis son, uç +al°

finans

Fr finance 1. hesap kapatma, borç ödeme [esk.], 2. kamu maliyesi EFr finer bitirmek, hesap kapatmak +entia Lat finis 1. son, 2. hesap kapatma, ödeme