film

filika

İtalyanca feluca "Mısır'a özgü bir tür küçük yelkenli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. İtalyanca sözcük Arapça aynı anlama gelen fulk veya falūka(t) فلك/فلوكة z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ephólkion εφόλκιον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ephélkō εφέλκω z "ardından çekmek, sürüklemek" fiilinden +ion ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

filinkot

İngilizce film coat "ince kaplama tabakası" deyiminden alıntıdır.

filinta

Almanca Flinte "1. çakmak taşı, 2. çakmaklı tüfek" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük İnf flint "çakmak taşı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *flī- "kıymık, taş kırığı" biçiminden türetilmiştir.

Filistin

Arapça Falastīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palaestina "Kenan diyarını kapsayan Roma eyaleti" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pəliştīm פְלִשְׁתִים z "istilacılar, Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan kavim" sözcüğünden türetilmiştir. İbranice sözcük İbranice palaş פַלַשׁ z "yarmak, açmak, istila etmek" fiilinin çoğuludur.

filiz

Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *fillís φυλλίς z "yapraklanma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ve Yeni Yunanca phýllon φύλλον z "yaprak, filiz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phléō φλέω z "tomurcuklanmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleh₃- (*bʰlō-) "(bitki) bitmek, filizlenmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-¹ "kabarmak, tomurcuklanmak" kökünden türetilmiştir.

film
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Arşiv Belg. Göre Osmanlı'da Gösteri Sanatları, 1911]
mevki-i temaşaya arz edilecek sinema filmleri

Köken

Fransızca filme veya İngilizce film "1. ince zar, 2. fotoğraf veya sinema filmi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fellam "deri" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pélno-mo- "deri" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-² "(deri) yüzmek" kökünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

filim, filmci, filmleştirmek

Bu maddeye gönderenler

filinkot, pellagra


23.03.2018
filo

Venedikçe filo "iplik, tel, dizi, sıra" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen filum sözcüğünden alıntıdır.

filoksera

Yeni Latince phylloxera "bir bitki hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1868 Jules-Émile Planchon, Fr. biyolog.) Latince sözcük Eski Yunanca phýllon φύλλον z "yaprak" ve Eski Yunanca ksērós ξηρός z "kuru" sözcüklerinin bileşiğidir.

filoloji

Fransızca philologie veya Almanca Philologie "dil ve edebiyat incelemeleri disiplini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philología φιλολογία z "lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phílos φίλος z "seven" ve Eski Yunanca lógos λόγος z "konuşma, söz" sözcüklerinin bileşiğidir.

filotila

İtalyanca flottiglia "gemi grubu, filo" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ve İspanyolca aynı anlama gelen flota sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen floti sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *flot- "suda yüzmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *plewd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plew- "akmak" kökünden türetilmiştir.

filozof

Fransızca philosophe "felsefeci, feylesof" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük EYu aynı anlama gelen philósophos sözcüğünden alıntıdır.