filinta

filhakika

Arapça fī'l-ḥaḳīḳa(t) فى الحقيقة z "hakikatte" sözcüğünden alıntıdır.

filibit

Fransızca phlébite "damar enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phleps, phleb- φλεψ, φλεβ- z "damar" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.

filigran

Fransızca filigrane "1. kuyumculukta telkâri işi, 2. şeffaf kâğıt markası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca filigrano "telkâri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca filo "tel" ve İtalyanca grano "tane, nokta büyüklüğünde nesne" sözcüklerinin bileşiğidir.

filika

İtalyanca feluca "Mısır'a özgü bir tür küçük yelkenli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. İtalyanca sözcük Arapça aynı anlama gelen fulk veya falūka(t) فلك/فلوكة z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ephólkion εφόλκιον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ephélkō εφέλκω z "ardından çekmek, sürüklemek" fiilinden +ion ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

filinkot

İngilizce film coat "ince kaplama tabakası" deyiminden alıntıdır.

filinta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"çakmaklı av tüfeği" [ Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1837]
filenta: fusil de chasse. "... ince uzun delikanlı"

Köken

Almanca Flinte "1. çakmak taşı, 2. çakmaklı tüfek" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük İnf flint "çakmak taşı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *flī- "kıymık, taş kırığı" biçiminden türetilmiştir.

Ek açıklama

Çakmak taşlı tabanca ve tüfekler (İngilizce flintlock) Avrupa'da 17. yy ortalarında yaygınlaşmıştır. Flinte adının doğrudan tüfek için kullanılması Almancaya mahsus görünüyor.


28.10.2019
Filistin

Arapça Falastīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palaestina "Kenan diyarını kapsayan Roma eyaleti" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pəliştīm פְלִשְׁתִים z "istilacılar, Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan kavim" sözcüğünden türetilmiştir. İbranice sözcük İbranice palaş פַלַשׁ z "yarmak, açmak, istila etmek" fiilinin çoğuludur.

filiz

Yunanca yazılı örneği bulunmayan *fillís φυλλίς z "yapraklanma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ve Yunanca phýllon φύλλον z "yaprak, filiz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phléō φλέω z "tomurcuklanmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleh₃- (*bʰlō-) "(bitki) bitmek, filizlenmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-¹ "kabarmak, tomurcuklanmak" kökünden türetilmiştir.

filiz2

Arapça flz kökünden gelen filiz فِلِز z "külçe metal, maden" sözcüğünden alıntıdır.

film

Fransızca filme veya İngilizce film "1. ince zar, 2. fotoğraf veya sinema filmi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fellam "deri" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pélno-mo- "deri" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-² "(deri) yüzmek" kökünden türetilmiştir.

filo

Venedikçe filo "iplik, tel, dizi, sıra" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen filum sözcüğünden alıntıdır.