file

filantropi

Fr philantropie insan sevgisi, yardımseverlik § EYun phílos φίλος zseven EYun ánthrōpos άνθρωπος zinsan

filarmoni

Fr philharmonie müzikseverlik (derneği) İng philharmony a.a. (İlk kullanım: 1813 London Philharmonic Society.)

filateli

Fr philatélie pul koleksiyonculuğu (İlk kullanım: 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu.) § EYun phílos φίλος zseven EYun átelos άτελος zvergisiz, harçtan muaf (EYun a(n)+ têlos τῆλος zharç, vergi << HAvr *tél-os ) HAvr *telh²- kaldırmak, tartmak )

filatür

Fr filature ipliklenme, iplik haline getirme OLat filare iplik yapmak +(t)ura Lat fila iplik, tel

filbahri

<< TTü fūl-i bahār ilkbaharda çiçeklenen, yasemin gibi kokusu olan bitki, philadelphus

file

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
file: başa örttükleri saç ağı.

Fr filée [pp. fem.] her çeşit ağ, ağ şeklinde örme torba << OLat filata Lat filare ipliklemek, iplik eğirmek, iplikle dokumak +()t°

 filament

Bu maddeye gönderenler: sürfile


30.09.2017
fileminyon

Fr filet mignon bonfilenin dar ucu, buradan kesilmiş et dilimi § Fr filet bonfile, fileto Fr mignon küçük

fileto

İt filetto [küç.] örgü, urgan, kasaplık hayvanın sırtında bulunan urgan şeklinde kas İt filo tel, iplik, lif

filhakika

Ar fī'l-ḥaḳīḳa(t) فى الحقيقة zhakikatte

filibit

Fr phlébite damar enfeksiyonu EYun phleps, phleb- φλεψ, φλεβ- zdamar +itis

filigran

Fr filigrane 1. kuyumculukta telkâri işi, 2. şeffaf kâğıt markası İt filigrano telkâri § İt filo tel İt grano tane, nokta büyüklüğünde nesne